پایه‌های اساسى مدرنیته و دکترین مهدویت با تأکید بر توسعه
56 بازدید
محل نشر: مقاله برتر همایش بین المللی ولایت دانشگاه امیرالمؤمنین اهواز
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طی چند سده است که مدرنیته سردمداری علمی و مدیریتی جهان به ویژه جهان غرب را به عهده گرفته است و از طرفی به نوعی مدعی سعادت بخشی بشریت شده است اما به رغم موفقیت در برخی زمینه‌ها، هنوز نتوانسته است مشکلات فراوان فرا روی بشریت را حل نماید و آمال انسانی تحقق نایافته باقی مانده است. مسئله کنونی این است که دکترین مهدویت چه نگاهی به مؤلفه‌های مدرنیته داشته و چه راهکارهای برای برون‌رفت از بحران‌های فراگیر جوامع بشری ارائه می‌دهد. از این مسئله این پرسش ایجاد می‌شود که نگاه دکترین مهدویت نسبت به مؤلفه‌های مدرنیته چگونه است؟ فرضیه نوشتار «پایه‌های اساسى مدرنیته و دکترین مهدویت با تأکید بر توسعه» بر این استوار است که دکترین مهدویت برخی از پایه‌های مدرنیته را تأیید می‌کند و اندیشه مهدویت و مدرنیته دارای مؤلفه‌های مشترک هستند اما با بیشتر مؤلفه‌های مدرنیته در تعارض است. این مقاله بعد از طرح مسئله و مفهوم شناسی به پایه‌های اساسی مدرنیته و دکترین مهدویت می‌پردازد و از دو گفتار اصلی با عنوان‌های «پایه‌های اساسی مدرنیته» و «مهدویت و پایه‌های اساسی مدرنیته» تشکیل شده است. نتایج بررسی¬های انجام‌شده به این یافته¬ها انجامید که در اندیشه اسلامی و دکترین مهدویت، به انسان کرامت داده‌شده ولی محوریت از آنِ خداوند است نه انسان. در دکترین مهدویت، دنیا سرسبز و آباد خواهد شد و به جای انسان‌محوری خدامحوری و به جای دنیاگرایی دین‌گرایی حاکم خواهد شد. در دکترین مهدویت سنت ستیزی به معنای غربی مدرنیست‌ها پذیرفته نیست بلکه سنت‌های خرافی در جامعه مهدوی جایگاهی ندارد ولی سنتی که با فطرت انسانی سازگار است تقویت خواهد شد مانند سنت و روش پیامبر (ص). جامعه مهدوی یک جامعه آزاد متمدن و از جهت فرهنگ، سیاست و اقتصاد کاملاً پیشرفته و بی‌نظیر است. کلیدواژه‌ها مدرنیته، دکترین مهدویت، عصر مهدوی، حکومت مهدوی، لیبرالیسم، سکولاریسم، خردگرایی، سنت ستیزی، پیشرفت و توسعه. (این مقاله حایز رتبه برتر در همایش بین المللی ولایت در اهواز که از طرف دانشگاه امیرالمومنین برگزار شده بود گردیده است)