کربلا یا کوفه(ارزیابی نظریه تشکیل حکومت در قیام امام حسین (ع)با تأکیر بر دیدگاه امام خمینی)
36 بازدید
محل نشر: برگزیده سیزدهمی جشنواره بین المللی شیخ طوسی جامعه المصطفی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی